• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

Anunţ proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

 

Astăzi, 22.03.2024,

 

În temeiul prevederilor :

 • Art. 7 alin. (2) și alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică;
 • Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 101/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București,

Primăria Sectorului 2 al municipiului București anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București.

Problema identificată rezultă din necesitatea îmbunătățirii serviciului de salubrizare  la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, care să fie în concordanță cu toate cerințele legale în vigoare, precum și din necesitatea respectării clauzei suspensive impuse prin Hotărârea judecătorească nr. 2774/28.10.2015, pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr.6228/2/2010 promovat de Consiliul Concurenței, respectiv:”încetarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare/ prestări servicii salubrizare pentru sectoarele 2,3,4 și 6 și a actelor adiționale la acestea, la data încheierii noilor contracte de delegare a gestiunii, urmare a derulării procedurilor de achiziție”.

Soluția propusă constăîn aplicarea unor măsuri administrative pentru organizarea și reglementarea serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 2, în vederea conformării cu cerințele legislației europene și naționale aplicabile, precum și pentru respectarea prevederilor din Hotărârea judecătorescă nr. 2774/28.10.2015, pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 6228/2/2010. 

Un prim pas, este supunerea spre analizăși dezbatere a Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București.

Studiul de oportunitate este documentul necesar și obligatoriu în pregătirea procedurii/lor organizate pentru atribuirea contractului/lor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

Impactul scontat al proiectului constăîn a asigura la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, conform legislației în vigoare și a prevederilor legislației europene aplicabile, un serviciu de salubrizare eficient, reformat, adaptat cerințelor europene și strategiei naționale și locale de gestionare a deșeurilor, cu asigurarea tuturor activităților sale specifice, cu asigurarea tuturor datelor și informațiilor care să asigure trasabilitatea deșeurilor, pentru menținerea unui micro-climat favorabil îmbunătățirii calității vieții la nivelul comunității locale, pentru a nu aduce prejudicii protecției sănătății publice, precum și pentru asigurarea igienei și sănătății populației, protecția și conservarea mediului înconjurător.

Documentația aferentăproiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București, include referatul de aprobare și raport de specialitate comun.

Documentația poate fi consultată:

 • pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –ps2.ro, la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;
 • la sediul Primăriei Sectorului 2 al municipiului București din str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2;
 • proiectul de hotărâre poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –ps2.ro, la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;

        Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 01.04.2024:

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • prin poștă , pe adresa din Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2;
 • la sediul Primăriei Sectorului 2 al municipiului București, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, la adresa str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, între orele :

Luni, Marti și Miercuri: 08:30-16:30

Joi: 08:30-18:30

Vineri: 08:30-14:00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București.”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, www.ps2.ro,  la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificatăîn scris.

Pentru cei interesaţi existăşi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01.04.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0212096000-int.472/155, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact: Duinea Corina Iosefina.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptare de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedură de urgență prevăzută de reglementările în vigoare, anterior expirării termenului prevăzut la art.7 alin (2) din lege, astfel că, în vederea accelerării etapelor premergătoare, conform procedurii/lor organizate pentru atribuirea contractului/lor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, acesta va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 în prima ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2, ce va fi convocată după data de 01.04.2024.

      

Informaţii suplimentare

      

PRIMAR,

 

RADU- NICOLAE MIHAIU