• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor elaborate în cadrul Contractului Climate City (C.C.C.) privind „Misiunea 100 oraşe inteligente şi neutre din punct de vedere climatic până in anul 2030”, iniţiativă a Comisiei Europene

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

 

Astăzi, 22.03.2024

 

 

În temeiul prevederilor:

 • Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică;
 • Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 101/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București,

Primăria Sectorului 2 al Municipiului București anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentelor elaborate în cadrul Contractului Climate City (C.C.C.) privind „Misiunea 100 oraşe inteligente şi neutre din punct de vedere climatic pânăîn anul 2030”, iniţiativă a Comisiei Europene demaratăîn cadrul Programului Orizont Europa.

Problema identificată: Oraşele acoperă aproximativ 3% din suprafaţa terestră, dar produc mai mult de 70% din emisiile de gaze cu efect de seră.În Europa, se estimează că pânăîn 2050, aproape 85% dintre europeni vor locui în zone urbane. Acesta este motivul pentru care actuala situaţie de urgenţăîn domeniul climei trebuie să fie abordatăîn oraşe şi de către cetăţenii lor.

Soluția propusă: Una dintre prioritățile strategice pe termen lung ale Comisiei Europene, este Acordul Verde European (European Green Deal), document aprobat în anul 2020, compus dintr-un set de inițiative politice ale Comisiei Europene cu scopul general de a face Uniunea Europeană neutră din punct de vedere climatic pânăîn anul 2050. Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a fost selectat în „Misiunea 100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic pânăîn anul 2030”, inițiativă a Comisiei Europene demaratăîn cadrul Programului Orizont Europa. Fiecare dintre cele 100 de orașe pioniere, care au acceptat misiunea de a deveni neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei pânăîn anul 2030, va semna un contract municipal avizat de către Comisia Europeana privind clima (Climate City Contract), ajustat la realitățile fiecărui orașși dezvoltat printr-un proces public, consultativ, colaborativ și participativ astfel încât să fie luate în considerare opiniile reprezentative de la toate nivelurile.

Impactul scontat: Beneficiile pentru orașele membre includ consiliere și asistență personalizate din partea unei platforme dedicate misiunii și gestionată de NetZeroCities, finanțare suplimentarăși oportunități de finanțare, precum și posibilitatea de a se alătura unor acțiuni de inovare și unor proiecte-pilot de mare anvergură. Primăria Sectorului 2 va deveni astfel un pionier pentru orașele din România promovând conceptul de „oraș verde, pentru oameni" care are în vedere sănătatea locuitorilor şi calitatea vieţii acestora.

Documentația aferentă  proiectului de hotărâre privind aprobarea documentelor elaborate în cadrul Contractului Climate City (C.C.C.) privind „Misiunea 100 oraşe inteligente şi neutre din punct de vedere climatic pânăîn anul 2030”, iniţiativă a Comisiei Europene demaratăîn cadrul Programului Orizont Europa  include  referatul de aprobare și raportul de specialitate comun.

Documentația poate fi consultată:

 • pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –ps2.ro, la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;
 • la sediul Primăriei Sectorului 2 al municipiului București din str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2;
 • proiectul de hotărâre poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –ps2.ro, la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;

 Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 01.04.2024:

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • prin poștă , pe adresa din Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2;
 • la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, la adresa str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, între orele :

Luni, Marti și Miercuri: 08:30-16:30

Joi: 08:30-18:30

Vineri: 08:30-14:00

Materialele transmise vor purta menţiunea  "Propuneri privind  proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor elaborate în cadrul Contractului Climate City (C.C.C.) privind „Misiunea 100 oraşe inteligente şi neutre din punct de vedere climatic pânăîn anul 2030”, iniţiativă a Comisiei Europene demaratăîn cadrul Programului Orizont Europa.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, www.ps2.ro,  la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris, va fi justificatăîn scris.

Pentru cei interesaţi existăşi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 01.04.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0212096000-int. 472/155,  e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact: Duinea Corina Iosefina.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptare de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedură de urgență prevăzută de reglementările în vigoare, anterior expirării termenului prevăzut la art.7 alin (2) din lege, astfel că, în vederea derulării acestui proiect în cursul anului 2024, acesta va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2, ce va fi convocatăîn cursul lunii aprilie 2024, după data de 01.04.2024.

 Informaţii suplimentare

 

PRIMAR,

RADU-NICOLAE MIHAIU