• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

Anunţ proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 2 nr. 106/2023 privind implementarea proiectului “Dăruim speranță pentru performanță in sport”

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

 

Astăzi, 22.04.2024,

 

În temeiul prevederilor :

 • Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică;
 • Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 101/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București,

 

Primăria Sectorului 2 al municipiului București anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

Proiect de hotărârepentru modificarea și completarea HCL Sector 2 nr. 106/2023 privind implementarea proiectului “Dăruim speranță pentru performanță in sport” la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, prin acordarea unui sprijin financiar sub formă de tichete valorice, pe suport de hârtie, denumite vouchere pentru sport, în vederea încurajării și sprijinirii practicării sportului de performanță de către elevi din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, modificatăși completată prin HCL Sector 2  nr. 219/2023.

Problema identificată constăîn modificarea legislației aplicate.

Soluția propusă constăîn modificarea și completarea hotărârii inițiale în raport cu modificările legislative.

Impactul scontat al proiectului vizează armonizarea  HCL Sector 2 nr. 106/2023 în sensul că proiectul “Dăruim speranță pentru performanță in sport” se adresează tuturor copiilor înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, fără discriminare, motiv pentru care se impune adăugarea în mod explicit a fiecărei categorii de beneficiari și anume : antepreșcolari, preșcolari și elevi.

Documentația aferentăproiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 2 nr. 106/2023 privind implementarea proiectului “Dăruim speranță pentru performanță in sport” la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, prin acordarea unui sprijin financiar sub formă de tichete valorice, pe suport de hârtie, denumite vouchere pentru sport, în vederea încurajării și sprijinirii practicării sportului de performanță de către elevi din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, modificatăși completată prin HCL Sector 2 nr. 219/2023, include  referatul de aprobare, nota de fundamentare și raportul de specialitate comun.

Documentația poate fi consultată:

 • pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –ps2.ro, la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;
 • la sediul Primăriei Sectorului 2 al municipiului București din str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2;
 • proiectul de hotărâre poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –ps2.ro, la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 02.05.2024:

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • prin poștă , pe adresa din Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2;
 • la sediul Primăriei Sectorului 2 al municipiului București, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, la adresa str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, între orele :

Luni, Marti și Miercuri: 08:30-16:30

Joi: 08:30-18:30

Vineri: 08:30-14:00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri pentru proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 2 nr. 106/2023 privind implementarea proiectului “Dăruim speranță pentru performanțăîn sport” la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, prin acordarea unui sprijin financiar sub formă de tichete valorice, pe suport de hârtie, denumite vouchere pentru sport, în vederea încurajării și sprijinirii practicării sportului de performanță de către elevi din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, modificatăși completată prin HCL Sector 2 nr. 219/2023".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, www.ps2.ro,  la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificatăîn scris.

Pentru cei interesaţi existăşi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de  02.05.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0212096000-int.472/155, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact: Duinea Corina Iosefina.

 

Informaţii suplimentare

 

 

PRIMAR,

RADU NICOLAE MIHAIU