• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

Întâlnire de dezbatere publică - ph pentru aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București

ANUNȚ

 PRIVIND ORGANIZAREA UNEI ÎNTÂLNIRI DE DEZBATERE PUBLICĂ

                                           

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică;
 • Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 101/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București ,

Având în vedere cererea Asociației Române de Salubrizare și pentru Managementul Deșeurilor (A.R.S.M.D.) nr. 788/29.03.2024, înregistrată la Primăria Sectorului 2 al Municipiului București sub nr. 53310/29.03.2024, Primăria Sectorului 2 al Municipiului București  invită pe toți cei interesați la întălnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București.

Evenimentul are loc în data de 10.04.2024, ora 15:00, la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București din str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, în sala Ion Luca Caragiale, etajul 3 și în mediul online, pe platforma de videoconferință – Webex.

Ordinea de zi a evenimentului:

În cadrul evenimentului va fi prezentată motivația elaborării proiectului de hotărârepentru aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului Bucureștiși analizate propunerile ce vor fi formulate de cetățenii interesați, participanți la întălnirea de dezbatere publică.

La dezbaterea publică pot participa, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, resprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată :       

 • pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –ps2.ro, la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;
 • la sediul Primăriei Sectorului 2 al municipiului București din str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2;
 • proiectul de hotărâre poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –ps2.ro, la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;

În vederea participării (înscrierii) la şedinţa publică, organizată la sediul Primăriei, vă rugăm sa ne transmiteţi solicitările dumneavoastră :

 • la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • direct la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București din Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, între orele :

 Luni, Marți și Miercuri: 08:30-16:30

 Joi: 08:30-18:30

 Vineri: 08:30-14:00

În acest sens, sunt necesare următoarele informaţii: nume şi prenume, număr de telefon, doresc/nu doresc luarea cuvântului.

În vederea participării la şedinţa publică online, vă rugăm să ne comunicaţi solicitările dumneavoastră la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., menţionând următoarele informaţii: nume şi prenume, număr de telefon, urmând să primiţi link-ulpentru conectare, în ziua şedinţei, la adresa de e-mail pe care o indicaţi.

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională pot fi transmise la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la finalizarea şedinţei organizate în data de 10.04.2024.  

Prin accesarea link-ului şi implicit conectarea la sesiunea on-line a şedinţei publice, vă exprimaţi acordul cu privire la modalitatea tehnică de participare şi inclusiv la prelucrarea datelor cu caracter personal, având în vedere căşedinţa va fi transmisă live pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi va fi înregistrată.

Accesul în sală se va face pe baza documentului de identitate, în data de 10.04.2024, începând cu ora 14:45, în limita locurilor disponibile.

În funcţie de numărul de participanţi înscrişi, la începutul şedinţei publice, vor fi comunicate aspecte referitoare la organizarea acesteia, inclusiv durata intervenţiilor individuale asupra subiectului supus dezbaterii - fiind asigurat dreptul la liberă exprimare a oricărui cetăţean interesat conform legii.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0212096000-int.472/155, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact: Duinea Corina Iosefina.

 

 Informaţii suplimentare

 

 

                                PRIMAR,

                  RADU-NICOLAE MIHAIU

        

 

 

 

 

 

                                                                                     SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

                                                                                                                  ELENA NIȚĂ