• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Proiect de hotărâre - ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte  din reţeaua de străzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 cuprinsăîn H.C.L. S2 nr.154/2019 privind aprobarea listei nominale cu străzile şi arterele din domeniul public al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administraţia Domeniului Public Sector 2 iniţiat de domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâreprivind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte  din reţeaua de străzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 cuprinsăîn H.C.L. S2 nr.154/2019 privind aprobarea listei nominale cu străzile şi arterele din domeniul public al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administraţia Domeniului Public Sector 2 însoţit de anexă,referatul de aprobare, raportul de specialitate întocmit de Poliţia Locală Sector 2 şi Anunţul public se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –www.ps2.ro, secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Proiecte supuse dezbaterii publice».

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e – mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 15.10.2019.

Persoana responsabilă: Trancioveanu Andrei, telefon: 021.209.62.23. 

Informaţii suplimentare