• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 022

8 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 31.03.2011;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011;       

            Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 12903/02.03.2011 întocmit de Direcţia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - art. 11 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 145/22.10.2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011;

           În temeiul  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011, se modificăşi se completează conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Anexa nr. 1.1 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2 pe anul 2011, se modificăşi se completează conform anexei nr. 1.1. la prezenta hotărâre.

 

Art.3. Anexa nr. 1.2 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 pe anul 2011, se modificăşi se completează conform anexei nr. 1.2 la prezenta hotărâre.

 

Art.4. Anexa nr. 1.3 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pe anul 2011, se modificăşi se completează conform anexei nr. 1.3 la prezenta hotărâre.

 

Art.5. Anexa nr. 1.4 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Poliţiei Locale Sector 2 pe anul 2011, se modificăşi se completează conform anexei nr. 1.4 la prezenta hotărâre.

 

Art.6. Anexele nr. 1, nr. 1.1, nr. 1.2, nr. 1.3 şi nr. 1.4 conţin un număr de 10 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.7. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, Poliţia Locală Sector 2 şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8.(1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 2.

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                             BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

SECRETAR,

 

                                                                                                                               TOMA ŞUTRU

                    Hotărârea nr. 22

  Bucureşti, 31.03.2011

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:71 Vizualizări
Descărcare: 8 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE