• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 008

3 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

     Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi  funcţionare” al pieţei agroalimentare Obor (Noua Piaţă Obor);

Analizând:

     -  Raportul de specialitate nr. 988/09.01.2012 prezentat de Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      -   Raportul de Specialitate nr. 877/09.01.2012 al Direcţiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      -    Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecţia Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţăîn unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 131/15.12.2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piaţa Obor", precum şi transmiterea în folosinţă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiţii, cu modificările si completările ulterioare.

        - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 109/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă „Regulamentul de organizare şi funcţionare” al pieţei agroalimentare Obor (Noua Piaţă Obor), conform anexei ce cuprinde un număr de 31 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

               

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       TOMA ŞUTRU         

 

 

                     Hotărârea nr. 8

  Bucureşti, 20.01.2012

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 008.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:135 Vizualizări
Descărcare: 3 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE