• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 013

3 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

     Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în Bugetul  general al Sectorului 2 pe anul 2011 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006;

                Analizând:

 • Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei de Buget Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • U.G. nr.51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Contractul de finanţare încheiat între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 87030/23.12.2011;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.3993/28.12.2011 privind cuprinderea în bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2011 a sumei alocată Sectorului 2 pentru Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar.

               În temeiul art. 45 alin. (6) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art.1 Se validează modificările intervenite în bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2011 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006, modificări aprobate prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 3993/2011 conform anexelor nr.1 ; 1.1; 1.1.1 ; 1.1.1.1; 1.1.1.1.1; 1.1.1.1.1.1; 1.1.2 la prezenta hotărâre.

 

Art.2  (1)  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                  (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU         

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 13

  Bucureşti, 20.01.2012

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

                               

Denumire fișier: 013.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:118 Vizualizări
Descărcare: 3 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE