• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 019

5 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 01.02.2012;

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 5 ani a bunurilor mobile obţinute prin proiectul „Implementarea Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor si al Cerinţelor de Calitate, Mediu, Sănătate si Securitate Ocupaţionala si Securitatea Informaţiei in cadrul Politiei Locale Sector 2 Bucureşti”, cod SMIS 7840, in cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative către Poliţia Locală Sector 2;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 11359/26.01.2012 al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 5 ani a bunurilor obţinute prin  proiectul „Implementarea Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor si al Cerinţelor de Calitate, Mediu, Sănătate si Securitate Ocupaţionala si Securitatea Informaţiei in cadrul Politiei Locale Sector 2 Bucureşti”, cod SMIS 7840, in cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacitaţii Administrative către Politia Locala Sector 2;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        -   Prevederile contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. 114/07.05.2010;

        - art. 36 alin. (5) lit. a) precum şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

       În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.  Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 5 ani către Politia Locala Sector 2 a bunurilor mobile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, obţinute prin proiectul „Implementarea Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor si al Cerinţelor de Calitate, Mediu, Sănătate si Securitate Ocupaţionala si Securitatea Informaţiei in cadrul Politiei Locale Sector 2 Bucureşti”, cod SMIS 7840, in cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacitaţii Administrative.

 

Art.2. Predarea - primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Primăria Sectorului 2 în calitate de predător şi Politia Locala Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art.3.Începând cu data primirii bunurilor mobile, Poliţia Locală Sector 2 are obligaţia de a cuprinde în buget fondurile necesare pentru mentenanţa si întreţinerea acestor bunuri.

 

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al Politiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

             (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2.

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU         

 

                    Hotărârea nr. 19

  Bucureşti, 01.02.2012

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 01.02.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 019.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:198 Vizualizări
Descărcare: 5 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE