• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 030

6 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

               Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare;

           Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 13414/03.02.2012 întocmit de Direcţia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului  2 al Municipiului Bucureşti;

       - Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1622370/20.02.2012 privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 2;

                Având în vedere reglementările cuprinse în:

       -  Legea voluntariatului  nr. 195/2001, republicată;

       - Hotărârea Guvernului României nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;

       -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF - ul pentru Primăria Sectorului 2;

        - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2, modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 132/2010, H.C.L. Sector 2 nr. 21/2011 şi H.C.L. Sector 2 nr. 82/2011;

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Sector 2, anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Sector 2, anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. (1) Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) Anexele nr. 1 – 3 conţin un număr de 19 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

           (2) Anexele se comunică instituţiile interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

               

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       TOMA ŞUTRU         

 

                     Hotărârea nr. 30

  Bucureşti, 15.03.2012

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 030.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:195 Vizualizări
Descărcare: 6 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE