• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 035

4 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

               Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2012 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului  Bucureşti situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 4.000, 46 mp.şi trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 22312/13.03.2012 întocmit de Direcţia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 2 nr. 3224/2012 pentru imobilul situat în str. Dimitrie Pompei nr. 1;       

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Art. 4, art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 112 alin. (2) din Legea Învăţământului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi H.C.L. Sector 2 nr. 98/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/20.01.2012 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului  Bucureşti situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 4.000, 46 mp.şi trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile;

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I. Se aprobă rectificarea suprafeţei de teren de la 4.000,46 m.p. la 4.000 m.p. menţionatăîn art. 3 alin. (2), art. 5 şi în anexele nr. 3 şi 5, precum şi în titlul H.C.L. Sector 2 nr. 5/2012.

 

Art.II  Anexele nr. 3 şi 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2012 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

 

Art.III  Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 5/2012 rămân aplicabile.

 

Art.IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul Direcţiei Generale Pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art.V (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU         

 

                     Hotărârea nr. 35

  Bucureşti, 15.03.2012

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 035.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:215 Vizualizări
Descărcare: 4 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE