• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 049

4 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională “Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

Analizând:

       - Raportul de specialitate nr. 29267/04.04.2012 întocmit de către Direcţia Management Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       -  Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - Cod de identificare 102136;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională “Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

       

                    Art. I  Art. 1 al H.C.L. Sector 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională “Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 se modificăşi se completează după cum urmează:

“Art.1. (1) Se solicită Guvernului României emiterea unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională “Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, având datele de indentificare prevăzute în anexa ce cuprinde 1 filăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Dreptul de administrare dobândit potrivit alineatului (1) se revocăîn cazul în care autoritatea publică locală nu realizează obiectivul de investiţii stabilit, în termen de 3 ani de la data preluării imobilului.”

 

    Art. II  Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 123/2009 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

    Art. III  Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională “Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 rămân aplicabile.

 

         Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                      (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                       ALBANI LAURA MARIA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       TOMA ŞUTRU         

 

                     Hotărârea nr. 49

  Bucureşti, 11.04.2012

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 11.04.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 049.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:138 Vizualizări
Descărcare: 4 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE