• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 053

8 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 31.05.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie pentru terenul situat în Bucureşti, str. Delea Veche nr. 47, Sector 2, cu destinaţia de „alee de acces auto şi pietonală” şi includerea acestuia în domeniul public de interes local;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 39302/16.05.2012 al Direcţiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 38820/15.05.2012 al Direcţiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Oferta de donaţie autentificată sub nr. 812/27.04.2012 la Biroul Notarilor Publici Asociaţi „Etica”;           

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 (1) Se acceptă oferta de donaţie a terenului în suprafaţă totală de 49,17 m.p., situat în Bucureşti, str. Delea Veche nr. 47, Sector 2, formulată de către proprietarii terenului Kovacs Gyula, respectiv Kovacs Carmelia, potrivit anexei nr. 1.

                    (2) Terenul se identifică conform planului de amplasament şi delimitare prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre şi va avea destinaţia de „alee de acces auto şi pietonală”.

 

Art.2 (1)  Se aprobă includerea în domeniul public de interes local şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Administraţia Domeniului Public Sector 2, a terenului menţionat în anexele nr. 1 - 2.

           (2)  Prezenta hotărâre se transmite către Consiliul General al Municipiului Bucureşti spre a fi însuşită.

 

Art.3  (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Administraţia Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

           (2) Anexele nr. 1 - 2 conţin un nr. de 5 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                      (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU         

 

 

                     Hotărârea nr. 53

  Bucureşti, 31.05.2012

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 31.05.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 053.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:163 Vizualizări
Descărcare: 8 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE