• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 054

5 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 31.05.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 2;

                Analizând:

          - Raportul de specialitate nr. 4846/04.04.2012 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Raportul de specialitate nr. 36338/08.05.2012 întocmit de Direcţia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Adresa nr. 23196/21.03.2012 a Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Adresa Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înregistrată la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti sub numărul 29991/23.04.2012;

          - Adresa Sindicatului Poliţiei Locale Sector 2 Bucureşti, înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sub nr. 23196 din data de 15.03.2012;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

        -Ordinul S/440/05.05.2003 respectiv Ordinul S/310/2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Internelor în timp de pace, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;

          - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/2008 privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Comunitare Sector 2;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 170/2009 privind alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru acordarea normei de hrană Poliţiei Comunitare Sector 2;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă actualizarea normei de hranăîn cuantum de 800 lei/lună pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale Sector 2.

 

Art.2. Sumele de bani prevăzute la art. 1 se vor acorda numai după aprobarea acestora prin bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi cu încadrarea în limitele de cheltuieli de personal aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.

 

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 vor întreprinde toate demersurile privind alocarea şi aprobarea sumelor de bani şi a majorării plafonului de cheltuieli de personal aprobat de Ministerul Finanţelor Publice.

 

Art.4. Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/2008 privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Comunitare Sector 2 se modifică corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                       ALBANI LAURA MARIA                                                                                 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       TOMA ŞUTRU         

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 54

  Bucureşti, 31.05.2012

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 31.05.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 054.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:139 Vizualizări
Descărcare: 5 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE