• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 057

5 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 31.05.2012;

               Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul I al anului 2012;

                Analizând:

      - Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind aprobarea contului de execuţie al  bugetului general al Sectorului 2 pe trimestrul I al anului 2012;

      - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordinul comun al M.A.I.şi al M.F.P. nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicarea prevederilor art.14 alin.(7), ale art.57 alin.(21) şi ale art.761 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar.

 

               În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art.1 Se aprobă contul de  execuţie al bugetului general al Sectorului 2 Bucureşti pe trimestrul I al anului 2012, conform anexelor nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2  (1)  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                 (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       TOMA ŞUTRU   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 57

  Bucureşti, 31.05.2012

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 31.05.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 057.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:148 Vizualizări
Descărcare: 5 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE