• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 066

2 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.08.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2;

                Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 52909/18.07.2012 întocmit de către Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                  Având în vedere reglementările cuprinse în:

          - Art. 54 alin. (1) – (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                              

          - Capitolul 2 - Secţiunea a 3–a din Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;               

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/2012 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 64/2012 privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2;

          - Procesele – verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 încheiate în data de 03.07.2012;

          -  Solicitările domnilor consilieri locali Frumosu Dragoş Vasile şi Beldeanu Augustin Lucian de a face parte din Comisia de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecţia Consumatorului respectiv Comisia pentru relaţia cu Patronatul, Sindicatele şi I.M.M.- urile, consemnate în procesele – verbale ale comisiilor de specialitate mai sus menţionate, încheiate în data de 03.07.2012;

               În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art.I. Componenţa nominală a unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 prevăzutăîn anexa nr. 2 / poziţiile nr. 1, 4, 5 şi 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012, respectiv:

          -       (1).   Comisia de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar;

          -   (4). Comisia de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecţia Consumatorului;

          -      (5).  Comisia pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate;

       -       (8).    Comisia pentru relaţia cu Patronatul, Sindicatele şi I.M.M.- urile.

se modificăşi se completează conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 rămân aplicabile.

 

Art.III. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

       

Art.IV.  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                     SANDU EMIL                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                     SECRETAR,

 

                                                                                                                                        TOMA ŞUTRU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 66

  Bucureşti, 13.08.2012

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Denumire fișier: 066.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:193 Vizualizări
Descărcare: 2 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE