• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 078

11 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.08.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 30 ani a bunurilor mobile obţinute de Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin proiectul „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”către Administraţia Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 37647/09.05.2012 al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 5708/10.05.2012 al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        -   Prevederile contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. 197/N/13.05.2011;

        - art. 36 alin. (5) lit. a) precum şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2009 privind aplicarea la "Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” şi acordul cu privire la contractarea unei finanţări prin acest program, pentru proiectul “Parcul ecologic Dobroieşti”;

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art.1.  Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 30 ani către Administraţia Domeniului Public Sector 2 a bunurilor mobile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, obţinute de Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin proiectul „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”.

 

Art.2. Predarea - primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, reprezentat de Primarul Sectorului 2, în calitate de „predător” şi Administraţia Domeniului Public Sector 2 în calitate de „primitor”, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art.3. Administraţia Domeniului Public Sector 2 are obligaţia de a cuprinde în buget fondurile necesare pentru mentenanţa si întreţinerea bunurilor mobile ce fac obiectul procesului verbal de predare - primire.

 

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5.(1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

             (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         SANDU EMIL                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

 

                                                                                                                                             TOMA ŞUTRU         

 

                     Hotărârea nr. 78

  Bucureşti, 13.08.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 078.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:220 Vizualizări
Descărcare: 11 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE