• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 080

10 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.08.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2012;

                Analizând:

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti privind aprobarea contului de execuţie al  bugetului general al Sectorului 2  la 30.06.2012;

- Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordinul comun al M.A.I.şi al M.F.P. nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicarea prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) şi ale art. 761 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

         - Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

 

               În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

               Art.1 Se aprobă contul de  execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2012,  conform  anexelor nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2  (1)  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                  (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         SANDU EMIL                                                                                         ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                       SECRETAR,

 

                                                                                                                                            TOMA ŞUTRU    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 80

  Bucureşti, 13.08.2012

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 080.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:212 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE