• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 083

10 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.08.2012;

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de asociere pentru construcţia „Complexului agroalimentar Maica Domnului” din str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2, Bucureşti;

Analizând:

         - Decizia nr.13/06.01.2012 emisă de Curtea de Conturi – Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti şi constatările Raportului de Control încheiat în urma controlului efectuat la Administraţia Pieţelor Sector 2;

         - Procesul – verbal încheiat în data de 28.03.2012 între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi S.C. Domino Rominvest S.R.L.;

         - Procesul – verbal încheiat în data de 03.05.2012 între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi S.C. Domino Rominvest S.R.L.;

       - Raportul de specialitate nr. 38648/14.05.2012 al Administraţiei Pieţelor Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 38768/15.05.2012 al Direcţiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - H.C.G.M.B. nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 44/17.12.2004 privind aprobarea Contractului de Asociere pentru construcţia si administrarea patrimoniului Complexului Agroalimentar Maica Domnului din Bucureşti,  str. Maica Domnului nr.61, Sector 2;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă Actul adiţional la Contractul de Asociere nr. 249/14.01.2005 pentru construcţia şi administrarea patrimoniului „Complexul Agroalimentar Maica Domnului”, str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2, Bucureşti, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 44/17.12.2004, conform anexei ce conţine un număr de 3 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se mandatează Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 să semneze, în numele Consiliului Local al Sectorului 2, Actul adiţional la Contractul de asociere nr. 249/14.01.2005 pentru construcţia si administrarea patrimoniului Complexului Agroalimentar Maica Domnului din Bucureşti, str. Maica Domnului nr.61, Sector 2.

 

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                         (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         SANDU EMIL                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                          TOMA ŞUTRU     

 

                     Hotărârea nr. 83

  Bucureşti, 13.08.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 083.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:260 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE