• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 096

21 Descărcări

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 08.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

        - Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca domnul consilier local Soare Cezar Radu să fie desemnat preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnatăîn procesul - verbal al şedinţei;

       - Raportul de specialitate nr. 66663/19.09.2012 prezentat de către Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002;

În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2) art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.Începând cu data de 08.11.2012 domnul Soare Cezar Radu, consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni.

 

Art.2. Cu aceiaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 62/03.07.2012 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.3.  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                           SOARE CEZAR RADU                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                     Hotărârea nr. 96

  Bucureşti, 08.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Denumire fișier: 096.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:426 Vizualizări
Descărcare: 21 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE