• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 101

9 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2014 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată;

          Analizând:

      -  Raportul de specialitate nr. 53590/11.09.2014 întocmit de Comisia de inventariere şi identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, constituită prin Dispoziţia nr. 1384/13.11.2003 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată si completată prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2  nr.1679/20.06.2014;

      - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;

        - Art.4 din Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

        - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 317/2003 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti a unor  terenuri situate pe raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003;

        - Art.2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 151/2003 privind aprobarea unor criterii suplimentare de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor conform dispoziţiilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

    În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art.1 Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, de către tinerii cu vârsta până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 10 de poziţii şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               

Art.2  Solicitanţii care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2014 până la data de 30 mai, indiferent dacă au survenit sau nu modificări în situaţia acestora, nu au fost incluşi în listele de priorităţi.

               

                Art.3        (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei de inventariere şi identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2, solicitanţii având obligaţia să reactualizeze dosarele anual până la data de 30 mai, indiferent dacă se produc sau nu modificări în situaţia acestora.

                                (2)  Solicitanţii care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, nu vor fi incluşi în listele de priorităţi pe anul respectiv.

               

         Art.4    Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia de inventariere şi identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

        Art.5    (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

          (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               PÂRVULESCU DRAGOȘ EMILIAN                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

            SECRETAR,

 

                                                                                                                                          TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 101

  Bucureşti, 30.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 101.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:466 Vizualizări
Descărcare: 9 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE