• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 103

10 Descărcări

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 1569/20.10.2014 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul de specialitate nr. 62414/22.10.2014 al Direcției Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        -  Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       -  art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

       - Hotărârea Guvernului României  nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piaţăîn unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 239 din 24/09/2001 privind unele masuri de îmbunătățire a activității in piețele agroalimentare din Municipiul București

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art.1 Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Administraţia Pieţelor Sector 2, conform anexelor nr. 1 şi 2, ce cuprind un număr de 4 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2  Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 2, conform anexei nr. 3 ce cuprinde un număr de 21 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3  Primarul Sectorului 2 poate transfera/modifica funcţiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă.

 

Art.4  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2013 privind aprobarea Organigramei, Statul de funcţii şi a  Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2, precum și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2014 privind completarea H.C.L. Sector 2 nr. 84/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.5  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

           (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               PÂRVULESCU DRAGOȘ EMILIAN                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

            SECRETAR,

 

                                                                                                                                          TOMA ŞUTRU

 

 

                     Hotărârea nr. 103

  Bucureşti, 30.10.2014

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 103.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:362 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE