• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 106

13 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în  Sectorul 2 al Municipiului București;

   Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 61436/17.10.2014 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism menționate în anexa hotărârii, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Avizele emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menționate în anexa hotărârii;

  Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 19 ianuarie 2011,cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.190/2013;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”;

- art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 (1)  Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 7 poziţii.

               (2)  Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

                (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform legislaţiei în vigoare.

 

       Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

       Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                        (2) Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               PÂRVULESCU DRAGOȘ EMILIAN                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

            SECRETAR,

 

                                                                                                                                           TOMA ŞUTRU

 

 

                     Hotărârea nr. 106

  Bucureşti, 30.10.2014

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 106.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:360 Vizualizări
Descărcare: 13 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE