• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 113

12 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind suportarea cheltuielilor de întreținere pentru copiii ocrotiți în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 2, care nu au nașterea înregistrată;

                Analizând:

   - Raportul de Specialitate nr. 71260/04.12.2014, precum și Nota de Fundamentare nr. 71261/04.12.2014 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

       - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

          - Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuțiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecția Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 127 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 - Ordinul nr. 35/2003 privind Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. 1           Se aprobă suportarea din bugetul local al Sectorului 2 a cheltuielilor de întreținere pentru copiii ocrotiți în rețeaua de asistență maternală a Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, care nu au nașterea înregistrată.

                Art. 2 Directorul General al Direcției Generale Asistență Socialăşi Protecția Copilului Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

            Art. 3 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                                    TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

                  Hotărârea nr. 113

 Bucureşti, 10.12.2014

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 113.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:473 Vizualizări
Descărcare: 12 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE