• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 115

10 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector nr. 40/2014 şi prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2014;

                Analizând:

    - Raportul de specialitate nr. 71324/04.12.2014 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

- art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 97/05.03.2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pe anul 2014 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2  nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 40/2014 şi prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2014;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;

- Raportul de Audit Financiar al Curţii de Conturi a României din 2014;

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. I (1) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexei la prezenta hotărâre.

                                (2) Anexa conține un număr de 65 de file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art. II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 40/2014 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2014 își păstrează aplicabilitatea.

 

                Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                        (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                           TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Hotărârea nr. 115

 Bucureşti, 10.12.2014

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 115.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:371 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE