• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 117

24 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                Analizând:

                - Raportul de specialitate nr. 71383/04.12.2014 întocmit de Directorul Direcţiei Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                - Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat sub numărul 5083 din data de 10.12.2014;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

                - Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

                - H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

                - O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

                - Ordinul M.A.I nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analizăşi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analizăşi acoperire a riscurilor.

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 8, art. 63 alin. (5) lit. b) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă Planul de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei care cuprinde un număr de 167 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Serviciul de Prevenire pentru Situaţii de Urgenţă al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art.3 La data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 132/16.10.2007 privind aprobarea Planului de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

               (2)  Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.             215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                           TOMA ŞUTRU

 

 

 

                  Hotărârea nr. 117

 Bucureşti, 10.12.2014

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 117.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:352 Vizualizări
Descărcare: 24 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE