• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotarâre 120

28 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

                Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 70942/ 03.12.2014 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism menţionate în Anexele nr.1 şi 2 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizele emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menţionate în anexele nr.1 şi 2 ale proiectului de hotărâre;

           - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

- art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 19 ianuarie 2011,cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.190/2013;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”;

 

               În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

                Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexele nr.1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 5 poziţii.

                     (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

                     (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr.1 şi 2 reprezintă regulament de urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform legislaţiei în vigoare.

 

           Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

            Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                      (2) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                                    TOMA ŞUTRU

 

 

                  Hotărârea nr. 120

 Bucureşti, 10.12.2014

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 120.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:465 Vizualizări
Descărcare: 28 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE