• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 044

5 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2015;

                Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 30979/20.05.2015 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Referatul de necesitate nr. A – 765 din data de 21.04.2015 al Centrului Militar al Sectorului 2, aprobat prin Nota de informare transmisă la Cabinetul Primarului Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. 1  Se aprobă participarea Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2015.

 

                Art. 2 Se aprobă casarea autovehiculului marca Dacia 1310 – Berlina, cu nr. de înmatriculare B - 22 - CMJ și nr. de omologare ACDA1T1112T32X5, în vederea achiziționării unui autovehicul nou, în condițiile legii.

 

                Art. 3 Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei conform art. 6 din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 609 din 25.03.2015 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național.

 

                Art. 4 (1) Diferența de preț, până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou, va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București.

                     (2) Prețul de achiziție al autovehiculului nu va putea depăși valoarea de 60.000 lei.

 

Art.5.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului    Bucureşti.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

        

 

 

    Hotărârea nr. 44

  Bucureşti, 29.05.2015

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 044.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:184 Vizualizări
Descărcare: 5 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE