• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 050

6 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru FUNDAȚIA HOSPICE “CASA SPERANŢEI“;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 32421/26.05.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Referatul nr. 60526/30.03.2015 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Solicitarea FUNDAȚIEI HOSPICE “CASA SPERANŢEI“înregistrată la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 sub nr. 60526/30.03.2015;
 • Declaraţiile pe propria răspundere nr. 73/03.02.2014, respectiv nr. 143/30.03.2015 formulate de dl. Padureanu Alexandru, Director executiv al FUNDAȚIEI HOSPICE “CASA SPERANŢEI“;
 • Statutul FUNDAȚIEI HOSPICE “CASA SPERANŢEI“, autentificat sub nr. 9774/1992;
 • Actele adiţionale la Statutul FUNDAȚIEI HOSPICE “CASA SPERANŢEI“ autentificate sub nr. 3969/1996, nr. 4648/1999, nr. 931/2003, nr. 1056/2005, nr. 2086/2007, nr. 746/2008, respectiv nr. 153/2013;
 • Decizia nr. 237/17.05.2012 emisă de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Comisia de Acreditare a furnizorilor de servicii sociale a judeţului Braşov.

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădire în cuantum total de 217.998,80 lei, aferent anului 2015, pentru clădirea situatăîn Bucureşti, Sector 2, str. Tamaioarei nr. 121-123, cladirea C1-U1, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale declarate a acestui bun imobil şi anume, „îngrijirea social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli”.

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 50

 Bucureşti, 30.06.2015

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 050.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:270 Vizualizări
Descărcare: 6 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE