• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 051

12 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, pentru Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 37362/17.06.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Referatul nr. 109901/11.06.2015 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Solicitarea Asociaţiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, înregistrată la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 sub nr. 73364/17.04.2015;
 • Duplicatul Declaraţiei pe propria răspundere formulată de dl. Ene Viorel, Preşedinte al Asociaţiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România;
 • Statutul Asociaţiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, înregistrat cu nr. 29/1996 în Registrul Special al Instanţei privind Asociaţiile;
 • Actul adiţional la Statutul Asociaţiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, autentificat sub nr. 226/2004, la Birou Notarial Public „Mioara Velicu”;
 • Acordurile de colaborare nr. 223/05.01.2015 şi nr. 17948/23.03.2014, încheiate între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădire în cuantum de 41.638 lei, aferent anului 2014 şi în cuantum de 41.638 lei, aferent anului 2015, pentru clădirea situatăîn Bucureşti, str. Batiştei nr. 11, et. 1, ap.1, Sector 2, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale declarate a acestui bun imobil şi anume, aceea de a servi la realizarea scopului şi obiectului de activitate al Asociaţiei.

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 51

 Bucureşti, 30.06.2015

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 051.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:287 Vizualizări
Descărcare: 12 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE