• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 055

7 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind numirea în funcţia publică de conducere de Director Executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 a doamnei Stegăruş Dalia;

           Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 37476/17.06.2015 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Art. 81 alin. (2) lit. „h“ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Art. 9, alin. (2) din H.G.R. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul seviciilor comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, materiale şi financiare;

        - Avizul Direcţiei de Evidenţă Persoane şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3558544/17.06.2015 pentru numirea doamnei Stegăruş Dalia în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2.

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Pe data prezentei, doamna STEGĂRUŞ DALIA se numeşte în funcţia publică de conducere de Director executiv la Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, serviciu public sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, fără personalitate juridică.

 

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

          

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

                     Hotărârea nr. 55

 Bucureşti, 30.06.2015

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 055.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:301 Vizualizări
Descărcare: 7 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE