• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 106

11 Descărcări

Revocată prin HCL S2 nr. 3/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 191/21.11.2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol;

           Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 51942/04.07.2017 al Direcției Calitate, Comunicare și Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;
  • Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publicăși Evidență Electorală.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se înlocuieşte anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 191/21.11.2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol cu anexa ce conţine 1 paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

                Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Calitate, Comunicare și Relații Internaționale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA                                                                               ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 Hotărârea nr. 106

 Bucureşti, 20.07.2017

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 106.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:322 Vizualizări
Descărcare: 11 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE