• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre nr. 003

83 Descărcări

Revocă  HCL S2 nr. 191/2016HCL S2 nr.  106/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 6283/17.01.2019 al Direcției Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 6172/17.01.2019 al Compartimentului Protocol şi Relaţii cu Mass-media din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă normativele proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru dotarea cu autoturisme, vehicule utilitare, utilaje/echipamente tehnice şi consum de caraburanţi, conform anexei nr. 1.

 (2) Se aprobă normativele proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru comunicaţii voce/date mobile, conform anexei nr. 2.

 (3) Se aprobă normativele proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol, conform anexei nr. 3.

 (4) Anexele nr. 1 – 3 conțin 3 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

        

           Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 191/2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol şi Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 191/21.11.2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 3

Bucureşti, 30.01.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 3.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:397 Vizualizări
Descărcare: 83 times
Data creării: 05-02-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE