• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 072

18 Descărcări

Revocată prin HCL S2 nr. 10/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.05.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2016, precum şi pentru promovarea proiectului Parc de Agrement Tei – Plumbuita prin  accesul  gratuit pentru copii  la  toate echipamentele de distracții în perioada 1 iunie - 6 iunie 2017;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 32434/16.05.2017 întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 33882/19.05.2017 întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 32640/16.04.2017 întocmit de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 32839/17.05.2017 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 nr. 33983/19.05.2017 înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1538/19.05.2017;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2;
 • Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3874/27.09.2013 pentru proiectul „Parc de agrement Tei-Plumbuita”, cod SMIS 18397.

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. I (1) Se aprobă promovarea proiectului Parc de Agrement Tei – Plumbuita  prin accesul gratuit pentru copii la toate echipamentele de distracții în perioada 1 iunie – 6 iunie 2017.

            (2) Se modificăşi se completează Nota din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2016, prin introducerea punctului 3, şi va avea următorul conţinut:

„NOTĂ: 1. Copiii sub 5 ani au acces gratuit, doar însoţiţi de un adult, la Roata mare, Roata mică;

 1. Copiii de la centrele sociale Sector 2, însoţiţi au acces gratuit la toate echipamentele;
 2. Grupurile organizate de peste 20 de persoane (grădiniţe, şcoli, turişti etc.) beneficiază de reducere 50%.”

 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2016 rămân aplicabile.

 

                Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art. IV Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN                                                                                        ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

     Hotărârea nr. 72

Bucureşti, 19.05.2017

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 72.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:292 Vizualizări
Descărcare: 18 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE