• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 089

11 Descărcări

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 320/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinaţiei imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, Bucureşti;

           Analizând:

  • Nota de fundamentare nr. 43918/15.06.2017 întocmită de Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

           - Nota de fundamentare nr. 46936/22.06.2017 prezentată de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • Raportul de specialitate nr. 46760/22.06.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003 privind atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spaţiului situat în Bdul Basarabia nr. 84, sector 2, cu destinaţia ECONOMAT.

  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2010 privind transmiterea unor imobile în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în scopul realizării de activităţi cu caracter social.

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

             Art.1  Se  solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti modificarea art. 1  din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, care va avea următorul conţinut:

„Art. 1 Se aprobă atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, Bucureşti, în suprafaţă de 181,91 m, cu destinaţia - sediul POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.”

 

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.3 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

   Hotărârea nr. 89

Bucureşti, 30.06.2017

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 89.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:309 Vizualizări
Descărcare: 11 times
Data creării: 05-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE