• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 321

18 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 104282/24.09.2018 prezentat de către Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Propunerea domnului consilier local Pușcașu Marian pentru ca domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian să fie desemnat președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni, astfel cum a fost consemnatăîn procesul verbal al ședinței;
  • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002;

 

În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (6), art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se alege domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: octombrie, noiembrie şi decembrie 2018.

 

Art.2  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE               PUŞCAŞU MARIAN                                                                                                               ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                            SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                          ELENA NIȚĂ

 

                       

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                                                                                             

  Hotărârea nr. 321

Bucureşti, 27.09.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 321.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:284 Vizualizări
Descărcare: 18 times
Data creării: 02-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE