• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 369

9 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Stăvilarului nr. 28A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 125552/14.11.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 125554/14.11.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Stăvilarului nr. 28A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Arhitectului Șef nr. 42 CA 4/11 din 12.06.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2.

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Stăvilarului nr. 28A, Sector 2, București – locuință unifamilială – D+P+1E+E2r, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 

 

    

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE        ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

                                                                                                                                                                     ELENA NIŢĂ

 

 

 

                

 

Hotărârea nr. 369

Bucureşti, 22.11.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactatăîn 2 (două) exemplare.

Denumire fișier: 369.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:96 Vizualizări
Descărcare: 9 times
Data creării: 03-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE