• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre nr. 006

30 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei”;

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 4709/14.01.2019 prezentată de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu”, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr. 6703/21.01.2019 prezentat de Direcția Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

            - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

            - H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural "Mihai Eminescu", astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr.73/2018 şi H.C.L Sector 2 nr. 343/2018.

           

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.Se aprobă proiectul cultural „Duminica Ortodoxiei” realizat de Centrul Cultural ,, Mihai Eminescu” în luna martie 2019, potrivit anexei ce conține un număr 4 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                     

Art.2.Managerul/Directorul General al Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                             

           

 

 

 

 

 Hotărârea nr. 6

 Bucureşti, 30.01.2019

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                 

Denumire fișier: 6.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:304 Vizualizări
Descărcare: 30 times
Data creării: 05-02-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE