• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 029

13 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Propunerii Consiliului local Sector 2” referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului Executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 al Municipiului Bucureşti;

           Analizând:

  • Expunerea de motive întocmită de Preşedintele Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate nr. 5952/16.01.2019 prezentat de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

 

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • 623 alin. (1) lit. d) alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018;
  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 55 /30.06.2015 privind numirea în funcţia publică de conducere de Director Executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 a doamnei Stegăruş Dalia.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă„Propunerea Consiliului Local al Sectorului 2” privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului Executiv la Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 –dnaStegăruş Dalia, aferente perioadei 01.01.2018 – 31.12.2018, conform anexei ce conţine 1 paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

             (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 29

Bucureşti, 21.02.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 29.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:64 Vizualizări
Descărcare: 13 times
Data creării: 25-02-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE