• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 031

22 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin pentru participare unor elevi la o competiție internațională;

           Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 17021/11.02.2019 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Adresa nr. 10054/28.01.2019 primită la Cabinet Viceprimar din partea domnilor ____________și ________________, elevi ai Colegiului Național “Spiru Haret”;
  • Adresa nr. 14846/05.02.2019 primită la Cabinet Viceprimar din partea doamnei profesor _______________, directorul Colegiului Național “Spiru Haret”;
  • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                   

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

           Art.1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar domnilor __________________și ___________________, elevi ai Colegiului Național “Spiru Haret”, în valoare de 3000 dolari, pentru asigurarea cheltuielilor necesare participării la concursul internațional INTEL ISEF din SUA, Arizona, Phoenix.

                      (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pe anul 2019.

 

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

 

                                     

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 31

Bucureşti, 21.02.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 31.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:204 Vizualizări
Descărcare: 22 times
Data creării: 25-02-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE