• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 045

9 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020;

           Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 16948/08.02.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 19107/19.02.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Cererea de schimbare a denumirii, precum şi fundamentarea schimbării denumirii înregistrate la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 1727/07.02.2019 înaintate de Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Angel’s Academy”;
 • Hotărârea nr. 329/20.04.2017 emisă de Consiliul de Administraţie al Grădiniţei ,,Angel’s Academy”;
 • Avizul nr. 02/01.03.2019 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

            Având în vedere prevederile cuprinse în:

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;
 • Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 4561/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ,,Angel’s Academy” din Municipiul Bucureşti.

 

           În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea                 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ,,Angel’s Academy, cu sediul în București, Str. Măgura Vulturului, nr. 38, Sector 2, în Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Angel’s Academy, cu sediul în Bucureşti, Str. Măgura Vulturului nr. 38, Sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învăţământ preuniversitar particular vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

  ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 45

Bucureşti, 29.03.2019

 

 

        

 

 

 

         Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                  

 

Denumire fișier: 45.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:96 Vizualizări
Descărcare: 9 times
Data creării: 08-04-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE