• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 064

7 Descărcări

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.03.2019;

          Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului Metropolis”, astfel cum a fost  modificatăși completată prin H.C.L.  Sector 2 nr. 161/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 18/2018;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 39370/21.03.2019 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 39397/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Adresa nr. 912/08.03.2019 a Teatrului Tineretului „Metropolis”, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 34510/12.03.2019;
 • Avizul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 274/1999 pentru trecerea unor instituţii publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 • Hotărârea Guvernului nr. 527/1992 privind reorganizarea unor instituţii publice subordonate Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 255/2006 privind înfiinţarea Teatrului Tineretului „Metropolis”, prin reorganizarea şi restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale „Theatrum Mundi”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 171/2009;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,,j” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

HOTĂRÂŞTE

 

Art.I. Se aprobă prelungirea termenului stabilit prin articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 32/21.03.2007 pentru atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în  strada Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul Tineretului „Metropolis” modificatăşi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 161/2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr.18/2018, cu o perioadă de 2 ani.

                     

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2007 pentru atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis”modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 161/2016 și H.C.L. Sector 2  nr.18/2018 rămân aplicabile.

 

Art.III.Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Teatrului Tineretului „Metropolis” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

  ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 64

Bucureşti, 29.03.2019

 

         Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                  

Denumire fișier: 64.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:43 Vizualizări
Descărcare: 7 times
Data creării: 08-04-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE