• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 070

11 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general şi a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

        - Raportul nr. 39133 / 20.03.2019, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București, privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 şi a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind           exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar.

           În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 63 alin. (4) lit. b) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art.1  Se aprobă contul anual de  execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.12.2018, conform anexelor nr.1; 1.1 – 1. 92; 2; 2.1 – 2.5; 3; 3.1 – 3.5; 4; 4.1 – 4.39 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se aprobă situaţiile financiare anuale ale Sectorului 2 al Municipiului București la 31.12.2018, conform anexelor nr.5 – 30 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

            (2)  Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 70

Bucureşti, 29.03.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 22 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 70.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:50 Vizualizări
Descărcare: 11 times
Data creării: 08-04-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE