• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 108

16 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2019;

              Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 59967/02.05.2019 prezentat de Direcția Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

            Având vedere reglementările cuprinse în:

        -  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

              În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureştiîn Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1 şi 2 ce conţin un număr de 2 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.3.Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi reprezentanţii Consiliului Local Sector 2 desemnaţi în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2019, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                                    

Art.4.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    
 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

 ADRIAN ALEXANDRU

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

                           NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 ELENA NIŢĂ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 108

Bucureşti, 17.05.2019

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 108.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:75 Vizualizări
Descărcare: 16 times
Data creării: 22-05-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE