• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 145

27 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.06.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 77188/31.05.2019 prezentat de către Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Propunerea domnului Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița să fie desemnată președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnatăîn procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din 26.06.2019;
  • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;

 

În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art.1.Se alege doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: iulie, august şi septembrie 2019.

 

Art.2.Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

                                                          

    
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ADRIAN ALEXANDRU

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

  Hotărârea nr. 145

Bucureşti, 26.06.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 145.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:95 Vizualizări
Descărcare: 27 times
Data creării: 08-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE