• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 006

19 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a construcţiilor edilitare „Construcţii apa-canal imobil bloc 2 – Str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30”, sector 2, Bucureşti;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 175820/28.11.2019 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 sub nr. 34/09.01.2020;
 • Avizul Comisiei Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Autorizaţia de construire nr. E/B-3 din 27.09.2004 emisă pentru „reţele exterioare utilităţi şi sistematizare pe verticală (drumuri, platforme, spaţii verzi), pentru Ansamblul Locuinţe Tineret din str. Maior Vasile Băcilă;
 • Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către dna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 289/21.12.2000 privind transmiterea unor terenuri în administrarea Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru construcţia de locuinţe şi utilităţi publice;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 126/30.06.2010 privind trecerea unui bloc de locuinţe situat în str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30, sector 2 Bucureşti, din proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în proprietatea publică a statului;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2003 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru patru obiective de investiţii privind „Viabilizare teren pentru construcţie de locuinţe pentru tineri destinate închirierii - zona Maior Băcilă”

    

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) coroborat cu alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti preluarea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a construcţiilor edilitare „Construcţii apa-canal imobil bloc 2 – Str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30”, sector 2, Bucureşti, executate de Primăria Sectorului 2 în baza Autorizaţiei de construire nr. E/B din 27.09.2004, în scopul înregistrării în Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale.

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

         ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                         DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

                                                                                                                              CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

                                                                                                                        

                                    SECRETAR GENERAL,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

Hotărârea nr. 6

Bucureşti, 30.01.2020

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Denumire fișier: 6.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:137 Vizualizări
Descărcare: 19 times
Data creării: 04-02-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE