• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 075

70 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.64/2020 la Contractul nr.1128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării  măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 50721/27.04.2020 prezentat de Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 50634/27.04.2020 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 50234/28.04.2020 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București cu 1911/29.04.2020;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei pentru Probleme de Ecologie, Protecţia Mediului, Protejarea Zonelor Verzi şi Salubritate, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

 

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Decretul Președintelui României nr. 240/2020 ;
 • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 • IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă Actul Adițional nr.64/2020 la Contractul nr.1128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării  măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19, conform anexei ce conține un număr de 35 de file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum si operatorul de salubrizare autorizat pe raza Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

      

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUȘCAȘU MARIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 75

Bucureşti, 29.04.2020

 

 

 

            Prezenta Hotărâre conține un număr de 37 pagini, inclusive anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

 

 

Denumire fișier: 75.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:216 Vizualizări
Descărcare: 70 times
Data creării: 07-05-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE