• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 001

49 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local;

            Analizând:

- Cererea de demisie a domnului consilier local Popescu Dan Cristian, înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 175554/23.12.2020 și la Cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 7143/23.12.2020;

- Referatul Constatator nr. 176816/28.12.2020 înregistrat la Cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 7173/28.12.2020;

  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

         Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) și alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

- Încheierea din data de 15.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în Dosarul nr. 20717/300/200 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declarați aleși în urma alegerilor din 27.09.2020, respectiv Încheierea din data de 02.11.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 22023/300/2020 privind validarea mandatului unui consilier local supleant;

- Ordinul Prefectului nr. 623/29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Sectorului 2, Municipiul București.

 

             În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.Se constatăîncetarea de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local POPESCU DAN CRISTIAN, începând cu data de 23.12.2020, și se declară vacant locul de consilier local deţinut de acesta.

 

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică de îndată Judecătoriei Sectorului 2 București, competentă să valideze mandatul supleantului, în condițiile art.122 din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, prin grija Secretarului General al Sectorului 2 și se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU NEDELCUȚ

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                               

 

 

 

 

          

Hotărârea nr. 1

Bucureşti, 12.01.2021

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2  pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 12.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

 

Denumire fișier: 1.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:101 Vizualizări
Descărcare: 49 times
Data creării: 18-01-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE