• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Anunț proiect de hotărâre aprobare tarife activităţi colectare, transport si depozitare deşeuri municipale utilizatori non-casnici (agenţi economici şi instituţii publice)

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de colectare, transport si depozitare deşeuri municipale în amestec, precum şi a tarifului pentru activităţile de colectare separată, transport, sortare/ tratare si depozitare reziduuri a deşeurilor din ambalaje  (reciclabile), realizate pentru utilizatori non- casnici (agenţi economici şi instituţii publice) de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, iniţiat de Primarul Sectorului 2, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de colectare, transport si depozitare deşeuri municipale în amestec, precum şi a tarifului pentru activităţile de colectare separată, transport, sortare/ tratare si depozitare reziduuri a deşeurilor din ambalaje  (reciclabile), realizate pentru utilizatori non- casnici ( agenţi economici şi instituţii publice) de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, fişe de fundamentare a tarifelor şi memoriu tehnico-economic justificativ, se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –www.ps2.ro, secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Proiecte supuse dezbaterii publice».

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e – mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; telefon: 021.209.62.23, până la data de 21.04.2021.

 Informații suplimentare