• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Anunț proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică, republicată, și ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor și modalităților de aducere la cunoștința publică a proiectelor și actelor administrative cu caracter normativ ale autorităților administrației publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului București, aducem la cunoștința cetățenilor Sectorului 2  proiectul de hotărâre  pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureştiînsoțit de referatul de aprobare, rapoartele de specialitate, notele de fundamentare și anunțul public se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2-www.ps2.ro, secțiunea “Consiliul Local”, subsecțiunea “Proiecte supuse dezbaterii publice”.

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestații la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relații cu Publicul sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 07.06.2021.

Informații suplimentare la tel. 021.209.62.23.

Informaţii suplimentare